Conditii inchirieri auto

Termeni si Conditii

DEFINITII:

Contractul – include informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare si toate specificatiile din Anexele la Contract, inclusiv acordul GDPR

Autoturismul / Autovehiculul – reprezinta vehiculul oferit spre inchiriere impreuna cu toate accesoriile sale

Tariful de Lista – reprezinta tariful pentru o zi de inchiriere (24 h) corespunzatoare autoturismului inchiriat

Carburantul – poate consta in benzina sau motorina, in functie de tipul autoturismului inchiriat

Client – persoana care semneaza Contractul de  Inchiriere

Anexe – documente aditionale Contractului de Inchiriere

Fisa de Predare – Preluare – document in care se noteaza starea autovehiculului atat la predare, cat si la preluare

Grila de costuri pentru daune – lista cu costuri aferente fiecarei clase auto in functie de localizarea si natura daunelor

Utilizator – persoana mentionata in Contract, care poate conduce autovehiculul inchiriat de Client

Partener – persoana juridica care intermediaza inchirierea intre ExpediCAR si Client

SCDW/SCDW+ – taxa pentru reducerea responsabilitatii in caz de dauna sau furt explicata pe larg la capitolul 4


PREAMBUL: Clauzele contractuale includ informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare, grila de costuri pentru daune si toate specificatiile din Anexele la Contract.

Conditiile de fata sunt obligatorii si trebuiesc respectate pentru a putea inchiria un autovehicul de la ExpediCAR de catre persoanele fizice / juridice romane sau straine.

Clientul e de acord ca ExpediCAR sa stocheze datele personale si cele de pe card, intr-un mod securizat, in scopul desfasurarii activitatii de inchiriere si pentru recuperarea sumelor datorate.


1. OBLIGATIILE EXPEDICAR

1.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea fisei de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor autovehiculului (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA).

1.2. Sa asigure Clientului asistenta rutiera, pe teritoriul Romaniei, pe toata durata contractului, 24h/24, 7zile/7 in caz de accident sau pana mecanica (defectiune tehnica). ExpediCAR nu este responsabila de remedierea anvelopelor in caz de pana și nici de completarea fluidelor autovehiculului.

1.3. Sa inlocuiasca autovehiculul (in limita disponibilitatii), in caz de avarie care nu poate fi remediata pe loc, daca dauna nu este din vina Clientului, intr-un interval de 24 ore de la notificarea venita scris din partea Clientului, in functie de locatia in care s-a constatat defectiunea. In cazul in care dauna este din vina Clientului se va solicita blocarea unei noi garantii pentru livrarea unui nou autovehicul.

1.4. In cazul in care ExpediCAR va fi in imposibilitatea de a inlocui Autovehiculul, Clientului i se va restitui partea aferenta costului chiriei calculate proportional cu durata in care autovehiculul nu a putut fi folosit. 

1.5. ExpediCAR nu este responsabila de pierderile suportate de catre Client in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor autorizate de ExpediCAR pentru reparatii. 

1.6. Din momentul livrarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, ExpediCAR este exonerata de raspundere pentru daunele provocate de autovehiculul inchiriat Clientului, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei sau ale oricarei alte tari tranzitate.

1.7. Prin eliberarea chitantelor de completare si anulare ale depozitelor preautorizate, ExpediCAR se degreveaza de indisponibilitatea sumelor din contul Clientului si recomanda contactarea si prezentarea chitantelor catre banca de la care Clientul detine cardul.


2. OBLIGATIILE CLIENTULUI 

Observatie: In conditiile unei rezervari efectuate telefonic, prin e-mail sau prin parteneri, rezervarea poate fi anulata de ExpediCAR, fara a datora nimic Clientului sau intermediarului, in cazul in care Clientul final nu indeplineste cerintele minime obligatorii pentru inchiriere prevazute in contract si publicate pe site-ul ExpediCAR.

2.1. Sa fie posesorul unui permis de conducere national si/sau international valabil (obligatoriu permis international pentru acte emise in tari cu alta scriere decat in alfabetul Latin si pentru cele obtinute prin conducere auto cu volan pe dreapta, Ex.: UK, India, Australia, Japonia). La semnarea Contractului, trebuie prezentate in original permisul de conducere impreuna cu un act de identitate si un card de credit. Utilizarea cardului de credit este obligatorie pentru blocarea depozitului. Nu sunt acceptate carduri pre-pay sau Diners Club. Se pot folosi carduri de tip fintech (Revolut, Monese, N26 etc.) pentru plata serviciilor, dar nu si pentru blocarea garantiei.

2.2. Pentru soferii cu experienta intre 0-1 ani se va percepe o taxa de 300€. Pentru soferii cu experienta intre 1-3 ani se va percepe o taxa de 100€. Taxa se aplica per inchiriere, indiferent de durata ei. Daca exista soferi aditionali in aceleasi conditii, cu experienta intre 0-1 ani, respectiv 1-3 ani, taxa se va incasa o singura data. 

2.3. In cazul rezervarilor confirmate, ExpediCAR isi rezerva dreptul de anulare a acestora in cazul in care Clientul intarzie ridicarea autoturismului cu peste 3 ore fata de ora stabilita de comun acord, daca Clientul nu anunta in prealabil. In aceasta situatie, daca rezervarea a fost platita in avans, nu se restituie suma de bani incasata, ci ExpediCAR va oferi un voucher in valoarea echivalenta sumei incasate, valabil maxim 12 luni. Daca se returneaza masina inainte de termen, ExpediCAR va recalcula tariful aferent perioadei respective conform tarifelor in vigoare pe site-ul www.expedicar.ro, si va emite un voucher pentru perioada ramasa, valabil maxim 12 luni si care este transmisibil.

2.4. Sa permita conducerea autovehiculului doar persoanelor autorizate de ExpediCAR si mentionate in Contract, sau reprezentantilor ExpediCAR.

2.5. Taxa pentru soferii suplimentari va fi de 15€/utilizator. Prin inscrierea in Contract a acestora accepta faptul ca trebuie sa indeplineasca conditiile de inchiriere ExpediCAR. 

2.6. Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice. In caz contrar, ExpediCAR va incasa valoarea reparatiei, indiferent de tipul garantiei alese de client (inclusiv in cazul taxei SCDW/SCDW+), din garantie sau va debita cardul de debit/credit al clientului prezentat la semnarea contractului, cu notificare in prealabil. 

2.7. Sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului fara consimtamantul scris al ExpediCAR.

2.8. Sa instiinteze ExpediCAR, la solicitarea acesteia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul si sa permita examinarea autovehiculului de catre reprezentantii ExpediCAR, in maxim 24 de ore de la cererea acesteia.

2.9. Sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, transport alternativ - (ridesharing (ex. Uber, Bolt, Bla Bla Car etc.), scoala de soferi, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau activitati ilegale, care pot deteriora starea Autovehiculului, precum si sa nu ii dea nicio alta destinatie, alta decat pentru transport de persoane in regim de inchiriere. In cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati sau Client, in urma folosirii lui pentru obtinerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, Clientul este raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului.

2.10. Sa nu conduca Autovehiculul sub influenta alcoolului, a medicamentelor sau a substantelor ilegale, sau intr-o stare care sa puna in pericol utilizarea in siguranta a autovehiculului.

2.11. Sa utilizeze Autovehiculul inchiriat in conformitate cu recomandarile fabricantului si cu indicatiile ExpediCAR.

2.12. Sa nu depaseasca sarcina maxima autorizata a Autovehiculului.

2.13. Sa nu incalce legislatia in vigoare privind circulatia pe drumurile publice.

2.14. Sa nu depaseasca viteza maxima admisa de lege pe segmentul de drum pe care circula, viteza putand fi constatata si de Proprietar, cu ajutorul dispozitivelor de monitorizare proprii sau ale partenerilor.

2.15. Sa nu conduca Autovehiculul in afara suprafetelor carosabile si pe segmente de drum a caror stare poate pune in pericol integritatea autovehiculului.

2.16. Sa anunte Proprietarul referitor la orice avarie sau disfunctionalitate tehnica in momentul in care a fost constatata si sa respecte intocmai procedura indicata de Proprietar.

2.17. Animalele de companie (ex.: caini, pisici) pot fi transportate in autoturismele ExpediCAR numai in cutii (custi, genti) speciale, inchise pe durata calatoriei. In caz contrar, se vor aplica aceleasi conditii mentionate la punctul 3.10.

2.18. Pentru nerespectarea prevederilor privind obligatiile Clientului – prevazute in Capitolul 2 (exceptie punct 2.1 – caz in care ExpediCAR are dreptul de anula unilateral rezervarea fara restituirea sumelor in caz de avans incasat) se incaseaza integral depozitul de garantie (inclusiv in cazul taxelor SCDW).

2.19. Clientul are obligatia de a mentine autoturismul in stare corespunzatore de folosinta pe toata perioada contractuala si de a preda autoturismul in aceeasi stare ca acea de la data luarii in primire. In cazul oricaror daune produse autoturismului pe perioada contractuala, (inclusiv daune cauzate de lovirea animalelor, vandalism sau daune cu autor necunoscut) clientul are obligatia de a suporta costurile tuturor reparatiilor necesare pentru a readuce autoturismul in starea existenta la data luarii in primire

2.20. Sa accepte schimbarea temporara a Autovehiculului cu orice autovehicul disponibil la momentul respectiv, in vederea efectuarii reviziilor periodice sau a unor interventii urgente.

2.21. Sa nu utilizeze Autovehiculul in scopuri ilegale sau ilicite.

2.22. Sa nu vanda, gajeze sau sa dispuna de autovehicul in orice alt mod decat cel agreat prin prezentul Contract.

2.23. In cazul furtului autovehiculului, Clientul se obliga sa instiinteze imediat Proprietarul si sa declare, in momentul constatarii, evenimentul infractional Organelor de Politie.

2.24. Sa nu introduca masina in nici o unitate de reparatii auto, nici macar pentru parcare, fara acordul scris Proprietarului.

2.25. Sa furnizeze la solicitarea Proprietarului sau a organelor abilitate orice informatie legata de Autovehicul, persoanele/bunurile transportate si incidentelor petrecute in perioada in care a detinut autovehiculul.

2.26. Sa asigure autoturismul si sa nu incredinteze cheia si sau actele acestuia altor persoane in afara de persoanele indreptatite conform contractului sa conduca autoturismul.

  1. Clientul declara expres ca nu va folosi mecanismul de chargeback al bancii pentru reversarea partiala sau totala a sumelor tranzactionate cu cardul pentru plata inchirierii, a serviciilor extra, a depozitului sau a platii oricaror alte sume datorate in baza contractului. In cazul in care nu este de acord cu sumele ce i-au fost incasate, clientul are obligatia ca, in prealabil oricarui alt demers, sa notifice societatea in scris cu privire la obiectiile sale, obiectiile urmand a fi solutionate pe cale amiabila, intre parti.

2.28. In masura in care clientul face chargeback in mod nejustificat, isi asuma toate costurile ce decurg din lipsa de folosinta a sumei, dobanda legala etc,  precum si plata unor daune interese de 1000€.

3. DESFASURAREA CONTRACTULUI. LIVRAREA, INLOCUIREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI. 

3.1. Livrarea si restituirea Autovehiculului se vor face la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu ExpediCAR si mentionate in formularul de rezervare si Contract. 

3.2. Predarea si preluarea masinii in afara orelor de program (L-V 09:00 -18:00) se poate realiza la cererea clientului. In acest caz se va percepe o taxa suplimentara de 20€ per preluare/predare. 

3.2.1. Deteriorarea sau distrugerea jantelor sau a anvelopelor atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu de 50€ si costul de reparatie sau inlocuire al elementului deteriorat/distrus.

3.2.2. Avarierea partii inferioare a autovehiculului, reprezentand elementele de sub masina (scut, baie de ulei, esapament, toba etc.) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu de 50€ si costul de reparatie sau inlocuire al elementului deteriorat/distrus.

3.3. Restituirea Autovehiculului in alt loc decat cel in care a fost livrat (dar intr-o rază de 100km) se face numai cu acordul ExpediCAR si se va percepe o taxa suplimentara de dislocare, cuprinsa intre 30€ si 250€. In cazul in care Clientul solicita restituirea autovehiculului intr-o alta locatie ulterior preluarii masinii, va informa ExpediCAR in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop +40 763 96 96 06. ExpediCAR va trebui sa isi dea acordul asupra acestei modificari contractuale, iar Clientul va achita taxa suplimentara de dislocare mentionata anterior, taxa care va fi comunicata in scris de catre ExpediCAR, prin SMS sau e-mail. Incasarea taxei se va face la returul Autovehiculului din suma retinuta cu titlu de garantie, cash sau pe baza cardului de credit/debit prezentat de catre Client la semnarea contractului de inchiriere.

3.4. In cazul in care Clientul lasa masina intr-o alta locatie decat cea stabilita initial prin contract (dar într-o rază de 100km), fara sa anunte modificarea locatiei de predare i se va incasa o taxa suplimentara de 250€.

3.5. La restituirea autovehiculului peste ora limita conform contractului, se va percepe un tarif suplimentar de 10€/ora, agreat prin contract. Daca Clientul intarzie predarea autovehiculului fara a avea acordul ExpediCAR, compania are dreptul sa reintre in posesie pe cheltuiala si riscul Clientului, FOLOSIND INCLUSIV MIJLOACE PROPRII.

3.6. Restituirea este efectiva in momentul semnarii fisei de predare de catre ExpediCAR si Client, cu exceptia viciilor ascunse, ce pot fi constatate si ulterior de catre o comisie interna, cu notificarea in prealabil a Clientului. Lipsa acestuia nu impiedica efectuarea procedurii mai sus mentionate, Clientului fiindu-i opozabile constatarile comisiei si fiind obligat sa achite contravaloarea defectelor/avariilor constatate de comisie.

3.7. Pentru autovehicule restituite in afara orelor de program (weekend si/sau nocturn) sau in conditii meteo care impiedica verificarea masinii se prelungeste responsabilitatea Clientului pentru eventuale avarii.

3.8. Abandonarea de catre Client a autoturismului fara notificarea ExpediCAR in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop +40 763 96 96 06, fara a preda cheia unui reprezentant ExpediCAR si fara semnarea bilaterala a fisei de preluare va atrage raspunderea Clientului pentru toate costurile aferente relocarii autoturismului in agentia din care a fost inchiriat, si a altor costuri aferente readucerii autoturismului la starea initiala in cazul in care autoturismul este preluat in alte conditii decat cele in care a fost predat pe baza procesului-verbal. Aceleasi conditii sunt valabile si in cazul in care clientul refuza predarea masinii. 

3.9. Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul cu cel putin aceeasi cantitate de combustibil pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere (conform fisei de predare-primire). In caz contrar, in urma notificarii scrise din partea ExpediCAR, Clientul este de acord cu plata unei taxe de alimentare de 20€ si contravaloarea combustibilului lipsa, conform bonului fiscal de alimentare. Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea initiala furnizata de ExpediCAR.

3.10. La livrarea masinii catre Client, se va specifica stadiul de curatenie al masinii, atat interior cat si exterior, acesta urmand sa semneze procesul-verbal continand aceste mentiuni. In cazul in care la restituire, autovehiculul necesita mai mult decat procedura standard de spalare pentru readucerea la starea anterioara inchirierii, Clientul este de acord cu plata unei taxe de administrare de 50€ la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto, conform facturii care i se va transmite pe e-mail. 

3.11. Taxele de parcare pe timpul preluarii-predarii autovehiculului, in alta locatie decat cea propusa de ExpediCAR, precum si parcarea pe toata perioada utilizarii masinii inchiriate de la ExpediCAR revin in totalitate Clientului. Acesta va suporta alaturi de costul parcarii, toate taxele prevazute de legislatia in vigoare, atat pe teritoriul Romaniei cat si in alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie precum și orice alte consecințe pecuniare generate de utilizarea Autovehiculului și/sau de clauzele prezentului contract. In cazul neachitarii celor de mai sus, ExpediCAR va achita amenzile rezultate din neindeplinirea obligatiilor de catre Client. ExpediCAR va factura catre Client valoarea efectiva a amenzii plus o taxa de administrare de 50€/amenda. Totodata, Clientul declara ca isi manifesta expres acordul ca ExpediCAR sa retina orice/toate sumele datorate de pe cardul clientului și/sau sa le deduca din garantia depusa/preblocata clientului.

3.12. Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat de la ExpediCAR, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon si pe fisa de predare-primire) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50€, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare (inclusiv Clientilor ce au optat pentru SCDW / SCDW+). 

3.13. Inchirierile in afara granitelor Romaniei necesita acordul scris al ExpediCAR si se supun unor conditii speciale. Se aplica limita de km si un cost aditional/km specificate in contractul de inchiriere.

3.14. Depozitul de garantie pentru iesirea din tara este dublu fata de tarifele de lista.

3.15. Deplasarea in afara granitelor este permisa doar pe teritoriul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European. In cazul in care se va incalca aceasta obligatie, in eventualitatea unei daune sau a unui furt, Clientul va fi responsabil să achite întreaga valoare a masinii.

3.16. In caz de defectiuni si/sau evenimente rutiere, petrecute in afara granitelor tarii, Clientul are obligatia, conform contractului semnat la livrarea masinii, de a restitui masina in interiorul granitelor Romaniei suportand integral costurile.

3.17. ExpediCAR inchiriaza impreuna cu autoturismul o serie de accesorii constand in GPS, scaun copil, lanturi de zapada, router Wi-fi conform urmatoarelor tarife: 

   • GPS, 5€/zi;

   • Scaun de copil, 3€/zi;

   • Lanturi de zapada, 3€/zi;

   • Router Wi-fi, 5€/zi. 

3.18. In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor, a actelor originale sau a accesoriilor auto, in cazul pierderii jetonului de parcare sau pierderii placutelor de inmatriculare de catre Client, ExpediCAR va incasa de la acesta, contravaloarea obiectelor deteriorate/pierdute la pretul din factura de achizitie al fiecarui accesoriu, sau la valoarea amenzii pe care Clientul trebuie sa o achite, la care se adauga o taxa de administrare de 50€. 

3.19. ExpediCAR nu poate fi tinut raspunzator pentru eventualele obiecte uitate sau abandonate in Autovehicul de catre Client si neidentificate la predarea autovehiculului, precum și de cele aflate în autovehicul în situația în care reintră în posesia lui ca urmare a rezilierii contractului sau a aplicării uneia dintre clauzele acestui contract.

3.20. Fumatul in masinile ExpediCAR este strict interzis. In caz de nerespectare, se va incasa o taxa de 50€, la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto.


4. GARANTIA PENTRU DAUNE SI TAXE PENTRU REDUCEREA ACESTEIA

4.1. Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii.  Asigurarea RCA este o asigurare prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto produs din vina conducatorului auto asigurat primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale suferite in acel accident.

4.2. Clientul opteaza la semnarea Contractului pentru una dintre urmatoarele garantii si taxe pentru reducerea ei: Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection (TP), incluse in tarif, la care se pot adauga Super Collision Damage Waiver (SCDW) sau Super Cover Plus (SCDW +).

4.2.1. Collision Damage Waiver (CDW) reprezinta o fransiza pentru avarii (responsabilitate), numita si Garantie pentru daune, (specificata in Tarifele Publice), care poate varia in functie de clasa autovehiculului specificat in Contractul semnat de parti. Garantia obligatorie se depune la semnarea Contractului, va fi blocata de catre ExpediCAR pe un card de credit (sau în numerar, în mod excepțional) si va fi restituita Clientului la returnarea autovehiculului (cu exceptia cazurilor prevazute la punctul 4.4.).

4.2.2. Theft protection (TP) reprezinta o protectie impotriva furtului care are rolul de a limita raspunderea conducatorului auto pentru costurile generate de furtul sau tentativa de furt a autovehiculului inchiriat, in limita garantiei aferente clasei stabilite in contractul de inchiriere. Protectia impotriva furtului nu acopera bunurile personale ale conducatorului auto, aceastea putand fi acoperite potrivit politicilor de calatorie.

4.2.3. Super Collision Damage Waiver (SCDW) reprezinta o taxa de reducere a garantiei mentionate la punctul 4.2.1, al carei tarif public se regaseste pe site-ul www.expedicar.ro. Prin plata taxei SCDW, responsabilitatea Clientului in caz de avarii si/sau furt pentru autoturismul inchiriat este redusa conform ofertei publice.

4.2.4. Super Cover Plus (SCDW+) reprezinta o taxa superioara de reducere a garantiei, care elimina in totalitate responsabilitatea Clientului in caz de accident si/sau furt, exceptiile fiind mentionate in Cap.5 al acestui Contract.

4.3. In cazul in care unul dintre utilizatorii mentionati in Contract are varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani, sau peste 70 ani, se percepe garantie dubla. In acest caz, garantia nu va putea fi redusa prin achitarea taxei SCDW sau SCDW+.

4.4. In cazul optarii pentru CDW/SCDW Garantia (fransiza) pentru avarii se factureaza de catre ExpediCAR Clientului in urmatoarele conditii:

   a) daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat, constatate de catre organele abilitate de Politie, ca fiind din vina Clientului sau cu  autor necunoscut sau ca urmare a unor intemperii/fenomene meteo sau de altă natură (include situatia in care autovehiculul este gasit lovit sau vandalizat in parcare);

   b) furtul autovehiculului inchiriat;

   c) precum si in cazul oricarei alte excluderi din politele de asigurare si a tabelului de daune parte a termenilor si conditiilor.


5. EXCLUDERI DE LA GARANTIA PENTRU DAUNE SI TAXE PENTRU REDUCEREA GARANTIEI

5.1. Indiferent de taxa achitata pentru reducerea garantiei pentru care a optat Clientul, el devine responsabil si raspunde de repararea si plata daunelor (inclusiv a celor colaterale) in urmatoarele situatii:

   • nerespectarea obligatiilor prevazute in Cap. 2;

   • combustibilul lipsa, in cuantumul 20€ reprezentand taxa de alimentare + bonul fiscal aferent (art. 3.9);

   • pierderea sau deteriorarea actelor masinii, cheilor sau accesoriilor (art 3.18);

   • deteriorarea habitaclului: murdarire excesiva, patarea scaunelor sau deteriorarea lor (art. 3.10);

   • avarierea partii inferioare a autovehiculului, reprezentand elemenetele de sub masina: scut, toba, baia de ulei s.a  (art. 3.2.2);

   • alimentarea gresita a autovehiculului (art. 3.12);

   • deteriorarea jantelor sau a anvelopelor (art. 3.2.1);

   • deteriorarea partiala sau totala provocata ca urmare a fumatului in interiorul masinii si/sau in timpul aflarii acesteia in apropierea mediilor inflamabile (art. 3.20).

  • conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului, a medicamentelor sau a substantelor ilegale, sau intr-o stare care sa puna in pericol utilizarea in siguranta a autovehiculului, caz in care va suporta intreaga contravaloare a autoturismului avariat.
  • desfasurarea de activitati ilicite sau savarsirea de infractiuni precum si a oricarei fapte care are drept consecinta pierderea garantiei sau inaplicabilitatea politei casco a autoturismului.

5.2.  In cazul in care la momentul incheierii Contractului s-a constituit garantie, Proprietarul are dreptul de a o retine integral in situatia in care la restituirea Autovehiculului, acesta sau partile sale componente si echipamentele (ex.: GPS, scaun copil, etc.), prezinta deteriorari, avarii sau defectiuni tehnice, altele decat cele mentionate in Procesul verbal de predare-primire.

5.3. In situatia in care clientul datoreaza conform contractului sume suplimentare in afara de cele achitate la momentul semnarii contractului si preluarii masinii, Proprietarul are dreptul de a se indestula din garantie, pana la concurenta acestora.

5.4. In situatia in care garantia a fost retinuta prin blocarea sumei pe card, restituirea acestei sume in contul clientului sau deblocarea ei se va face intr-un termen de maximum 30 de zile calendaristice, in aceasta perioada proprietarul nedatorand dobanzi, penalitati si neavand nicio obligatie fata de client pentru imposibilitatea folosirii sumei blocate.

6. PLATA SERVICIILOR

6.1. Clientul plateste integral, la semnarea Contractului, inchirierea (masinii si a optionalelor pe care le inchiriaza), taxa pentru reducerea garantiei (daca a optat pentru) si eventualele taxe suplimentare stabilite prin procesul-verbal. De asemenea, plata se poate face si in avans, online prin site-ul www.expedicar.ro sau prin link de plata sau prin transfer bancar.

6.2. Facturarea in RON se face la cursul de vanzare EURO al Unicredit din ziua semnarii Contractului.

6.3. Plata inchirierii se poate face cu cardul de credit, de debit (Visa, MasterCard sau American Express) sau in numerar, nefiind acceptate carduri pre-pay, Diners Club. Se pot folosi carduri de tip fintech (Revolut, Monese, N26 etc.) pentru plata serviciilor, dar nu si pentru blocarea garantiei.

6.4. Tarifele nu includ: costurile carburantilor, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere, amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legislatiei nationale in vigoare sau costuri rezultate in urma actiunilor Autoritatilor Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume vor fi in sarcina Clientului.

6.5. Clientul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase, conform Contractului, in momentul predarii autovehiculului, in baza documentului de plata emis de ExpediCAR.

6.6. Orice suma neachitata de Client catre ExpediCAR la finalul Contractului, precum si alte sume ivite ulterior (cost prelungire perioada inchiriere, amenzi, penalitati, taxe, etc.) sau costuri cu reparatii ale autoturismului in urma daunelor produse pe perioada contractuala conform art. 2.11, pot fi incasate de ExpediCAR de pe cartea de credit a Clientului, cu somatie prealabila in scris (poate fi trimisa si prin posta electronica, fax, mesaj SMS, mesaj tip whatsapp la numarul de telefon mentionat in contract). Orice valoare incasata in lipsa Clientului, cu acordul acestuia prin semnarea conditiilor prezente, se finalizeaza cu transmiterea din partea ExpediCAR a unui email continand chitantele corespunzatoare incasarii.

6.7. In cazul intarzierii platii, peste termenul stipulat in Contract, se percep penalitati in valoare de 1%, din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, penalitatile putand depasi suma datorata

6.8. In cazul returnarii anticipate a autovehiculului, Clientului i se va restitui contravaloarea serviciilor achitate in avans, recalculata in functie de modificarea pretului/zi. Restituirea se va putea face doar prin acordarea unui voucher in reteaua ExpediCAR, valabil 12 luni si care este transmisibil.

6.8.1. Voucherul poate fi folosit pentru reducerea valorii inchirierii viitoare. Pentru utilizarea acestuia, clientul trebuie sa mentioneze telefonic sau pe mail ca poseda un astfel de voucher si sa il prezinte la ghiseu (in format fizic sau electronic) la momentul ridicarii masinii.

Voucherul poate fi folosit la oricare dintre agentiile ExpediCAR din Romania si se poate cumula cu alte oferte valabile. De asemenea, voucherul poate fi oferit cadou

Voucherul poate fi utilizat pentru achizitionarea oricaror servicii de inchiriere furnizate de ExpediCAR, atata timp cat clientul corespunde termenilor si conditiilor in vigoare.

6.9. Garantia prevazuta la art. 4, se restituie la finalul perioadei contractuale, intr-un termen de maxim 30 de zile de la data semnarii fisei de predare de catre ExpediCAR si Client. ExpediCAR nu raspunde pentru intarzierile in restituirea garantiei cauzate de factori externi precum intarzieri ale institutiilor bancare, greva, blocarea conturilor Clientului etc.


7. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNE:

7.1. Clientul are obligatia de a anunta imediat ExpediCAR despre orice avarie noua descoperita la autovehiculul inchiriat. 

7.2. Daca dauna are autor necunoscut Clientul are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie.

7.3. Daca accidentul s-a produs din vina Clientului si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:

7.3.1. Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina;

7.3.2. Proces Verbal + Autorizatie de reparatie obtinute de la Organele de Politie in cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil.

7.4. Daca accidentul nu s-a produs din vina Clientului, si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:

7.4.1. Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina, copie RCA vinovat, copie Certificat Inmatriculare vinovat, copie CI vinovat, copie Permis Conducere vinovat;

7.4.2. In cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil vor fi necesare: copie RCA vinovat, Proces Verbal si Autorizatia de reparatie obtinute de la Organele de Politie.

7.5. Daca in accident au fost implicate mai mult de 2 masini sau in urma accidentului au rezultat vatamari corporale, Clientul are obligatia sa contacteze Organele de Politie pentru obtinerea Procesului Verbal si a Autorizatiei de Reparatie.

7.6. In cazul unui accident in care a fost lovit un animal sau orice alt obiect sau obstacol, clientul are obligatia sa anunte Organele de Politie de indata ce s-a produs accidentul.

7.7. In toate cazurile descrise anterior Clientul are obligatia de a verifica completarea corecta atat a Constatarii Amiabile, cat si a Autorizatiei de Reparatie si Procesului Verbal eliberate de Organele de Politie.

7.8. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.


8. PRELUNGIREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Termenii prelungirii, incetarii sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decat cu acordul ExpediCAR. 

8.2. Intentia Clientului de prelungire a Contractului se comunica catre ExpediCAR, cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. Tariful agreat se achita in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul initial, in termen de maximum 24 de ore de la inceperea perioadei de prelungire. Contractul poate fi prelungit numai prin acordul scris al ambelor parti.

8.3. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere. 

8.4. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.

8.5. In cazul in care reziliaza Contractul, ExpediCAR instiinteaza Clientul telefonic, prin fax rin posta electronica sau prin intermediul mesajelor text sau al unei aplicații de tip whatsapp care permite receptionarea textului de catre client, notificarea fiind valabila chiar daca telefonul figureaza inchis

8.6. Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul imediat, ExpediCAR fiind indreptătita sa recupereze autoturismul atat in mod direct cat si folosind persoane interpuse, avand acceptul expres al clientului sa patrunda in orice spatiu s-ar afla autoturismul si sa intre in posesia acestuia, inclusiv FOLOSIND MIJLOACE PROPRII PENTRU RECUPERAREA LUI.

 

Contractul se considera reziliat de plin drept, fara a fi necesara punerea in intarziere si fara nici o formalitate prealabila (pact comisoriu de grad patru), ExpediCAR putand lua deindata Autovehiculul din posesia Clientului sau oricarei terte parti indiferent de locul unde s-ar afla (se presupune dat acordul Clientului pentru intrarea imputernicitilor Expedicar pe proprietatea sau in spatiile detinute de Client sau prepusii acestuia, in vederea recuperarii Autovehiculului), INCLUSIV FOLOSIND MIJLOACE PROPRII PENTRU RECUPERAREA BUNULUI, in urmatoarele cazuri:

a) Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declansarea procedurii falimentului Clientului

b) Inceperea urmaririi penale impotriva Clientului, sau a reprezentantilor acestuia

c) Decesul Clientului sau pierderea capacitatii de exercitiu

d) Nerespectarea clauzelor esentiale (capitolul 2, art. 3.15, cap. 5 ultimul punct, cap. 6, cap. 7, art. 8.2) agreate de parti prin incheierea prezentului Contract.

e) conducerea autovehiculului sub influența băuturilor alcoolice și/sau a altor substanțe incompatibile cu condusul, precum și ca urmare a încălcării dispozițiilor legale sau a desfășurării oricărei activități ilicite în care este implicat în orice fel autovehiculul închiriat.

8.7. In cazul in care se reziliaza Contractul, ExpediCAR instiinteaza Clientul telefonic, prin aplicatii de tip whatsapp sau prin sms, la numarul de telefon stipulat in Procesul verbal de predare-primire sau in Contract, prin fax sau prin posta electronica. Notificarea este valabila si isi produce efectele de indata, inclusiv in conditiile in care telefonul figureaza inchis, in acest caz fiind obligatorie trimiterea unui sms.

9. POLITICA DE ANULARI SI PLATI

9.1. Voucher-ele sunt transmisibile si sunt valabile 12 luni, pot fi utilizate pentru achizitionarea oricaror servicii de inchiriere furnizate de ExpediCAR, atata timp cat clientul corespunde termenilor si conditiilor in vigoare.

9.2. Clientul declara ca este de acord sa NU foloseasca mecanismul de chargeback al bancii (sa renunte la acest drept/beneficiu), pentru reversarea partiala sau totala a sumelor tranzactionate cu cardul pentru plata inchirierii a serviciilor extra sau a depozitului. In cazul in care nu este de acord cu sumele ce i-au fost incasate, sa ne notifice sa incercam sa rezolvam amiabil sau sa ne judecam la instanta competenta. Daca totusi face chargeback isi asuma toate costurile ce decurg din lipsa de folosinta a sumei, dobanda legala, si orice alte daune.

9.3. Clientul e de acord ca sa ii stocam datele de card intr-un mod securizat (in curand vor fi stocate in aplicatia electronica, criptate pe server) si sa le folosim, DOAR cu notificarea acestuia (insa fara a fi necesara obtinerea unui acord in prealabil) pentru recuperarea sumelor ce rezulta din daune neconstatate la retur sau pt care a refuzat sa plateasca la retur, amenzi, lipsa combustibil si orice alte sume ne-ar putea datora. La fel, Clientul e de acord sa ii folosim sumele preautorizate la preluarea masinii pentru a ne indestula in cazul in care ne datoreaza bani pentru oricare din situatiile de mai devreme.

9.4. In cazul platii online sau in avans a serviciilor de inchiriere, anularea se face prin emiterea unui voucher valabil 365 zile. Nu se restituie sumele de bani achitate in avans.

10. DISPOZITII FINALE

10.1. Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in Contract si nerespectate ca atare la termene.

10.2. Contractul este guvernat de legea romana. Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu acest Acord va fi solutionat mai intai pe cale amiabila si doar in caz de esec, partile se vor adresa instantelor competente din Bucuresti.

10.3. Pentru orice disputa, prezentul Contract constituie dovada.9.4. Părțile declară că au citit, inteleg si agrează conditiile susmentionate si ca niciuna dintre clauzele de mai sus nu reprezinta clauze neuzuale.

10.4. Clientul declară expres că a luat la cunostinta și este de acord să îi fie folosite datele personale conform acordului semnat și este de acord ca Autovehiculul ce face obiectul prezentului contract este sau poate fi in orice moment urmarit, localizat prin mijloace tehnice sau persoane imputernicite de Proprietar.